Taisyklės

Pirk bet kurį „Selga“ produktą

Užsiregistruok žaisti

Kasdien laimėk 50, 100, 500 ir 1500 €!

Registracija

Akcija vyksta 2020 03 01–2020 04 30.

Prašome įvesti savo pavardę
Prašome nurodyti amžių
Klaidingai įvestas numeris
Prašome įvesti čekio numerį
Sutinku su žaidimo taisyklėmis.
Sutinku su žaidimo taisyklėmis
 1. Žaidimo prekių gamintojas yra SIA „ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIA“, reg. Nr. 40103217882, buveinės adresas: Miera iela, Ryga, Latvija, LV-1001 (toliau – Gamintojas).
 1. „Laimėk pinigų kiekvieną dieną!“ prekių loterija yra vartotojų žaidimas (toliau – Žaidimas), kurį organizuoja RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, reg. Nr. 211884470, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva (toliau – Žaidimo Organizatorius).
 1. Žaidimo organizatorius šiomis taisyklėmis nustato Žaidimo tvarką, visi Žaidime dalyvaujantys dalyviai privalo jų laikytis ir jomis vadovautis.
 1. Žaidimo teritorija – bet kuri Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti pardavimo vieta, kurioje platinamos Žaidimo prekės. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai.
 1. Žaidimo pradžia – 2020 m. kovo 1 d. Registracija į Žaidimą galima nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. Žaidimo pabaiga – 2020 m. gegužės 5 d.
 1. Žaidimo prekė: „Selga“ produktai, nurodyti priede Nr. 1.
 1. Žaidimo prekių, kurias įsigijus galima dalyvauti Žaidime, kiekis nebus ribojamas.
 1. Žaidimo prekės taip pat gali būti parduodamos prieš arba po 5 punkte nurodyto laikotarpio, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.
 1. Žaidime negali dalyvauti UAB „Margiris“ ir RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialo darbuotojai ir jų šeimos nariai. Jei nustatoma, kad Žaidime dalyvavo nurodytų įmonių darbuotojas ar jo šeimos narys, prizas nebus įteikiamas.
 1. Norint dalyvauti Žaidime ir pretenduoti į prizą, nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. reikia įsigyti bent vieną Žaidimo dalyvaujančią prekę bet kurioje pardavimo vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorjoje. Būtina išsaugoti pirkimą įrodantį dokumentą (pirkimo čekį) ir jį užregistruoti dalyvavimui Žaidime:
 • Privaloma užpildyti registracijos formą svetainėje www.selga.lt. Anketoje reikia nurodyti vardą, pavardę, pirkimo čekio numerį, dalyvio telefono numerį, el. pašto adresą ir svajonę, kurią norėtumėte įgyvendinti. Registracija yra nemokama.
 • Privaloma užpildyti šiuos laukelius: vardas, pavardė, pirkimo čekio numeris ir dalyvio telefono numeris.
 1. Dalyvaudamas Žaidime, registruodamasis jame dalyvauti ir pateikdamas savo asmens duomenis, asmuo automatiškai patvirtina, kad Žaidimo Organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis organizuodamas Žaidimą – nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.

Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos tvarko Žaidimo Organizatorius, ir su tuo, kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo Organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.

 1. Jei dalyvis Žaidimo sąlygas įvykdė kelis kartus, Žaidime jis taip pat bus užregistruotas kelis kartus.

Vienas pirkimo čekio numeris gali laimėti tik vieną prizą, todėl vieną pirkimo čekio numerį galima užregistruoti tik vieną kartą per visą Žaidimo laikotarpį.

Vienas asmuo (vienas telefono numeris ir vienas vardas / pavardė) gali laimėti kelis kartus per visą Žaidimo laikotarpį, bet vienas asmuo negali laimėti daugiau nei vieną prizą kiekviename laimėtojų nustatyme.

 1. Jei vienas pirkimo čekio numeris yra registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas pirkimo čekio numeris, kuris buvo užregistruotas pirmas.

Įvykdžius dalyvavimo Žaidime sąlygas, dalyvio registracija dalyvauja laimėtojų nustatymuose. Dalyvis privalo išsaugoti pirkimą įrodančius čekius. Nepateikus pirkimą įrodančių dokumentų (čekių), laimėtojas netenka teisės į laimėtą prizą.

 1. Prizų fondas:

Prizai

Kiekis

1 prizo vertė (Eur)

Bendra prizų vertė (Eur)

Piniginis prizas 1 500 Eur

1

1 500

1 500

Piniginis prizas 500 Eur

2

500

1 000

Piniginis prizas 100 Eur

24

100

2 400

Piniginis prizas 50 Eur

42

50

2 100

Bendra prizų fondo vertė eurais:

7 000

 1. Žaidime numatyti 44 (keturiasdešimt keturi) laimėtojų nustatymai, kuriuose dalyvauja tik dalyviai, užsiregistravę pagal šių taisyklių 10 punktą:

Laimėtojų nustatymo laikas

Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme

Laimėti prizai ir jų kiekis

Atsarginiai laimėtojai

2020 03 02 11.00 val.

2020 03 01 00.00 val.– 2020 03 01 23.59 val.

2 (du) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 03 03 11.00 val.

2020 03 02 00.00 val.– 2020 03 02 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 04 11.00 val.

2020 03 03 00.00 val. – 2020 03 03 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 05 11.00 val.

2020 03 04 00.00 val. – 2020 03 04 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 06 11.00 val.

2020 03 05 00.00 val. – 2020 03 05 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 09 11.00 val.

2020 03 06 00.00 val. – 2020 03 08 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 02 00.00 val. – 2020 03 08 23.59 val.

2 (du) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 03 10 11.00 val.

2020 03 09 00.00 val. – 2020 03 09 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 11 11.00 val.

2020 03 10 00.00 val. – 2020 03 10 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 12 11.00 val.

2020 03 11 00.00 val. – 2020 03 11 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 13 11.00 val.

2020 03 12 00.00 val. – 2020 03 12 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 16 11.00 val.

2020 03 13 00.00 val. – 2020 03 15 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 09 00.00 val. – 2020 03 15 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 03 17 11.00 val.

2020 03 16 00.00 val. – 2020 03 16 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 18 11.00 val.

2020 03 17 00.00 val. – 2020 03 17 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 19 11.00 val.

2020 03 18 00.00 val. – 2020 03 18 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 20 11.00 val.

2020 03 19 00.00 val. – 2020 03 19 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 23 11.00 val.

2020 03 20 00.00 val. – 2020 03 22 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 16 00.00 val. – 2020 03 22 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 03 24 11.00 val.

2020 03 23 00.00 val. – 2020 03 23 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 25 11.00 val.

2020 03 24 00.00 val. – 2020 03 24 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 26 11.00 val.

2020 03 25 00.00 val. – 2020 03 25 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 27 11.00 val.

2020 03 26 00.00 val. – 2020 03 26 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 30 11.00 val.

2020 03 27 00.00 val. – 2020 03 29 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 23 00.00 val. – 2020 03 29 23.59 val.

2 (du) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 03 01 00.00 val. – 2020 03 29 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 500 Eur

2

2020 03 31 11.00 val.

2020 03 30 00.00 val. – 2020 03 30 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 01 11.00 val.

2020 03 31 00.00 val. – 2020 03 31 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 02 11.00 val.

2020 04 01 00.00 val. – 2020 04 01 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 03 11.00 val.

2020 04 02 00.00 val. – 2020 04 02 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 06 11.00 val.

2020 04 03 00.00 val. – 2020 04 05 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 03 30 00.00 val. – 2020 04 05 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 04 07 11.00 val.

2020 04 06 00.00 val. – 2020 04 06 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 08 11.00 val.

2020 04 07 00.00 val. – 2020 04 07 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 09 11.00 val.

2020 04 08 00.00 val. – 2020 04 08 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 10 11.00 val.

2020 04 09 00.00 val. – 2020 04 09 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 14 11.00 val.

2020 04 10 00.00 val. – 2020 04 13 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 06 00.00 val. – 2020 04 13 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 04 15 11.00 val.

2020 04 14 00.00 val. – 2020 04 14 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 16 11.00 val.

2020 04 15 00.00 val. – 2020 04 15 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 17 11.00 val.

2020 04 16 00.00 val. – 2020 04 16 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 20 11.00 val.

2020 04 17 00.00 val. – 2020 04 19 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 14 00.00 val. – 2020 04 19 23.59 val.

2 (du) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 04 21 11.00 val.

2020 04 20 00.00 val. – 2020 04 20 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 22 11.00 val.

2020 04 21 00.00 val. – 2020 04 21 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 23 11.00 val.

2020 04 22 00.00 val. – 2020 04 22 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 24 11.00 val.

2020 04 23 00.00 val. – 2020 04 23 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 27 11.00 val.

2020 04 20 00.00 val. – 2020 04 26 23.59 val.

2 (du) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 04 28 11.00 val.

2020 04 24 00.00 val. – 2020 04 27 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 29 11.00 val.

2020 04 28 00.00 val. – 2020 04 28 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 30 11.00 val.

2020 04 29 00.00 val. – 2020 04 29 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 05 05 11.00 val.

2020 04 30 00.00 val. – 2020 04 30 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 Eur

2

2020 04 27 00.00 val. – 2020 04 30 23.59 val.

2 (du) piniginiai prizai 100 Eur

2

2020 03 30 00.00 val. – 2020 04 30 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 500 Eur

2

2020 03 01 00.00 val. – 2020 04 30 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 1 500 Eur

2

 1. Nustatant laimėtojus nustatomi ir 2 (du) papildomi atsarginiai prizų laimėtojai. Jie išrenkami tam atvejui, jei pagrindinis laimėtojas negali įrodyti savo dalyvavimo Žaidime arba jo registracija neatitinka šių taisyklių. Atsarginiai laimėtojai įrašomi į protokolą, bet neskelbiami. Atsarginiai laimėtojai pretenduoja į prizą tokia eilės tvarka, kokia yra nustatomi.
 1. Žaidimo laimėtojų nustatymas vykdomas naudojantis „Premium“ žaidimo kompiuterine programa.
 1. Prognozuojama, kad Žaidime dalyvaus apie 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) dalyvių. Tokiu atveju, laimėjimo tikimybė yra 69 (šešiasdešimt devyni) iš 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių).
 1. Pilnas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas 2020 m. gegužės 5 d. iki 23:59 val. internetinėje svetainėje www.selga.lt .
 1. Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus asmeniškai informuojami skambučiu arba tekstiniu pranešimu registracijos metu nurodytu telefono numeriu.
 1. Piniginių prizų išmokėjimą vykdys Žaidimo Organizatorius, prizai bus išmokami pervedant pinigus į Žaidimo laimėtojo nurodytą banko sąskaitą.
 1. Laimėtojai turi galimybę susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi telefonu 864316618 darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val. arba el. paštu infolt@ppd.lv ir susitarti dėl laimėjimą įrodančių dokumentų pateikimo iki 2020 m. gegužės 19 d. Po šios datos prizai nebebus atiduodami arba išmokami ir bus grąžinti Gamintojui.
 1. Norėdamas gauti prizą, laimėtojas turi pateikti pirkimą įrodantį originalų čekį su numeriu, atitinkančiu užregistruotą numerį, banko sąskaitos numerį ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą / asmens tapatybės kortelę).
 1. Pirkimo čekyje turi būti matomas pirkimo čekio numeris, atitinkantis registruotą pirkimo čekio numerį, kuris laimėjo Žaidime. Čekio data turi būti nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. Čekyje turi būti matoma Žaidime dalyvaujančios prekės pavadinimas „Selga“. Jei gautame čekyje pateiktos informacijos nepakanka, reikės pateikti tikslų apskaitos kvitą su tiksliais Žaidime dalyvaujančių ir įsigytų prekių pavadinimais, užrašytais antroje čekio pusėje kartu su pardavėjo parašu ir parduotuvės antspaudu.

Jei pirkimo čekio originalumas kelia abejonių, Žaidimo Organizatorius turi teisę laimėjimą anuliuoti.

 1. Jei Žaidimo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba asmens dokumentuose pateikta informacija nesutampa su registracijos metu pateiktais duomenimis, prizas nebus išmokėtas.
 1. Žaidimo Organizatorius Žaidimo dalyvio prašymu negali pakeisti laimėto prizo kitu prizu.
 1. Papildomos išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu ir nenumatytos šiose taisyklėse, pvz., telefono pokalbių išlaidos, nebus apmokamos.
 1. Žaidimo Organizatorius nelaikomas kaltu, jei Žaidimo dalyviai nepaiso šių Žaidimo taisyklių.
 1. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo, kai jie nesilaiko Žaidimo taisyklių, kai Žaidimo dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, kai su Žaidimo laimėtojais neįmanoma susisiekti dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Žaidimo Organizatoriaus.
 1. Žaidimo Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija apie Žaidimą , kurią galima rasti reklaminėje medžiagoje, yra tik informacinio pobūdžio.

Priedas Nr. 1 „Produktai, kurie dalyvauja žaidime Laimėk pinigų kiekvieną dieną!

Prekės EAN kodas

Prekės pavadinimas

4750007817793

„Selga“ vafliai su šokolado gabaliukais, 90 g*

4750007817809

„Selga“ vafliai su šokolado gabaliukais, 180 g

4750007817748

„Selga“ vafliai su citrinos gabaliukais, 90 g

4750007817762

„Selga“ vafliai su citrinos gabaliukais, 180 g

4750007848216

„Selga“ vafliai su lazdyno riešutų gabaliukais, 90 g

4750007848209

„Selga“ vafliai su lazdyno riešutų gabaliukais, 180 g

4750007848575

„Selga“ vafliai, vanilės skonio, 90 g

4750007848568

„Selga“ vafliai, vanilės skonio, 180 g

4750007790287

„Selga“ vafliai, kokoso skonio, 90 g

4750007790294

„Selga“ vafliai, kokoso skonio, 180 g

4750007790331

„Selga“ kakaviniai vaflių ritinėliai su kreminiu įdaru, 160 g, 20 vnt.

4750007790355

„Selga“ vaflių ritinėliai su kokosiniu įdaru, 160 g, 20 vnt.

4750007790386

„Selga“ mini vafliai, vanilės skonio, 250 g

4750007790379

„Selga“ mini vafliai, šokolado skonio, 250 g

4750007898402

Glazūruotas vaflinis tortas VĀVERĪTE, 350 g

4750007898389

Glazūruotas vaflinis tortas LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS, 350 g

4750007848223

Vaflinis tortas TRIFELE, 350 g

4750007847974

Vaflinis tortas MOKA, 350 g*

4750007847981

Vaflinis tortas RETRO 350 g

4750007847998

Vaflinis tortas KLASIKA, 350 g

4750007790621

Vaflinis tortas KAPRĪZE, 350 g

4750007848391

Vafilinis tortas VĀVERĪTE, 40 g

4750007848384

Glazūruotas vaflinis tortas LĀCĪTIS-ĶEPAINĪTIS, 40 g

4750007689512

„Selga“ sausainiai, 180 g*

4750007689574

„Selga“ kondensuoto pieno skonio sausainiai, 180 g*

4750007689536

„Selga“ sausainiai su šokolado gabaliukais, 180 g *

4750007848360

„Selga“ bananų skonio sausainiai, 180 g

4750007789946

„Selga“ karamelės skonio sausainiai, 180 g

4750007790041

„Selga“ pilno grūdo sausainiai, 180 g

4750007687426

„Selga“ sausainiai su šokolado glaistu, 230 g

4750007790270

„Selga“ riešutų skonio sausainiai, 180 g

4750007689482

„Selga mini“ sausainiai, 250 g

4750007848674

„Selga mini“ šokolado skonio sausainiai, 250 g

4750007689505

„Selga mini“ sausainiai su airiško kremo gabaliukais, 250 g

4750007898143

„Selga“ dvigubi sausainiai su lazdyno riešutų įdaru, 190 g*

4750007898129

„Selga“ dvigubi sausainiai su pieninio šokolado įdaru, 190 g*

4750007898259

„Selga“ šokoladiniai sausainiai su apelsinų dribsniais, 110 g

4750007898242

„Selga“ sausainiai su šokolado gabaliukais, 110 g

4750007790003

„Selga Nature“ avižiniai sausainiai, 280 g

4750007790010

„Selga Nature“ avižiniai sausainiai su spanguolėmis, 280 g

4750007790102

„Selga raidelės“ sausainiai, 250 g

4750007848698

Tešlainiai, 450 g

4750007164347

Sausainiai „Cirkas“, 300 g, PL

4750007158346

„Šeimai“ kondensuoto pieno skonio, 300 g, PL

4750007848919

„Selga Nature“ avižiniai duoniukai, 315 g

4750007848902

„Selga Nature“ ruginiai duoniukai, 315 g

4750007790171

„Selga“ sausainių rutuliukai pieniniame šokolade, 120 g

4750007790195

„Selga“ sausainių rutuliukai juodajame šokolade, 120 g

4750007790218

„Selga“ naminiai sausainiai su lazdyno riešutais, 200 g

4750007790225

„Selga“ naminiai sausainiai su šokolado ir vyšnių gabaliukais, 200 g

Sutinku, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

Registruodamiesi dalyvauti loterijoje Jūs sutinkate, kad RAB „Orkla Confectionery & Snacks“ tvarko šiuos loterijos dalyvių asmens duomenis: Vardas, Pavardė – būtina siekiant užtikrinti Jūsų identifikaciją, jei laimėsite, ir įsitikinti pateiktų duomenų teisingumu. Telefono numeris – būtinas, kad būtų galima su Jumis susisiekti, jei laimėsite. Pirkinio čekio numeris – būtinas, norint identifikuoti pirkinio įsigijimą, registracijos atitiktį loterijai.

Sutinku su žaidimo taisyklėmis
Noriu gauti naujienas el. paštu.

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi žaidime tam, kad gaučiau komercinius pranešimus, reklaminius siuntinius, specialius pasiūlymus arba panašius pasiūlymus ir paslaugas savo nurodytu el. pašto adresu iš RAB „Orkla Confectionery & Snacks“. Duomenys bus saugomi 2 metus arba tol, kol bus atsisakyta. Patvirtinu, kad esu informuotas apie teisę susipažinti su savo pateiktais ir sutvarkytais duomenimis, taisyti juos, gauti ir persiųsti juos kitam valdytojui, apriboti jų tvarkymą arba atsisakyti duomenų tvarkymo atšaukiant savo duotą sutikimą, taip pat paprašyti ištrinti duomenis. Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra mano, jie yra tikslūs ir teisingi.

Registracija sėkminga!
Registruotis

LAIMĖTOJAI

05.05.20201500€ — Aušra DaškevičienėČekio nr. 38/554032 #0002
05.05.2020500€ — Alexandra SubbotinaČekio nr. 454/291494
05.05.2020100€ — Aida ČiūdarienėČekio nr. 63/250299
05.05.2020100€ — Mindaugas NorkeliunasČekio nr. 29786
05.05.202050€ — Rasa SadzevicieneČekio nr. 470/1555885
30.04.202050€ — Kristina ValinčienėČekio nr. 399281
29.04.202050€ — Agnė KudžmienėČekio nr. 256/1604
28.04.202050€ — Laimutė KaraškienėČekio nr. 2707
27.04.2020100€ — Kermantas AlbavičiusČekio nr. 84/861
27.04.2020100€ — Ieva VidugirėČekio nr. 332052
24.04.202050€ — Nerijus BiezumasČekio nr. 54592
23.04.202050€ — Paulius SabonisČekio nr. 2691405
22.04.202050€ — Ilona BuračaitėČekio nr. 419/1277
21.04.202050€ — Pavel KuncevičČekio nr. 05317
20.04.2020100€ — Zakaria El ostaČekio nr. 224/1510
20.04.2020100€ — Renata AndrašiūnienėČekio nr. 165/4077
20.04.202050€ — Aliona SuziedelieneČekio nr. 35/33490
17.04.202050€ — Daiva BeržinskaitėČekio nr. 19/701
16.04.202050€ — Žaneta JakštytėČekio nr. 361/1472
15.04.202050€ — Vilma MaličevaČekio nr. 34/236
14.04.2020100€ — Jurgita KisieliūtėČekio nr. 256/558889
14.04.2020100€ — Jelena TriščeikinaČekio nr. 63/374
14.04.2020100€ — Dangutė LeonovaČekio nr. 71120
14.04.202050€ — Linutė ČikanavičienėČekio nr. 306/1697
10.04.202050€ — Dalia VaitiekunieneČekio nr. 586419
09.04.202050€ — Silva BabravicieneČekio nr. 19/414688#0004
08.04.202050€ — Irena KontromavicieneČekio nr. 162/751135
07.04.202050€ — Rita StepanonienėČekio nr. 05149
06.04.2020100€ — Gabrielė MaračinskaitėČekio nr. 48/1213087
06.04.2020100€ — Rasa IvanovieneČekio nr. 0932
06.04.2020100€ — Angelė LileikytėČekio nr. IN300565
06.04.202050€ — Grita DumskienėČekio nr. 92/223
03.04.202050€ — Jurgita VaičiuvienėČekio nr. 493222
02.04.202050€ — Edita VerbickieneČekio nr. 336/721443 #0002
01.04.202050€ — Aurelija SurininaČekio nr. 41/1709
31.03.202050€ — Rasa DervinienėČekio nr. 184/782775
30.03.2020500€ — Daiva MiškinienėČekio nr. 03832
30.03.2020100€ — Rasa MarčiulionienėČekio nr. BRBX864000197109
30.03.2020100€ — Lina RudieneČekio nr. 196/1110
30.03.202050€ — Vidmantas ButkusČekio nr. 295548
27.03.202050€ — Andra JakštaitėČekio nr. 90/525
26.03.202050€ — Vaidotas BanysČekio nr. 31/286
25.03.202050€ — Ausra ŽukauskienėČekio nr. 283/921
24.03.202050€ — Danutė BlaženienėČekio nr. 225/1729
23.03.2020100€ — Justas TažibajevasČekio nr. #00058521
23.03.2020100€ — Vaidotas BanysČekio nr. 53011
23.03.2020100€ — Nijolė LučinskienėČekio nr. 169/762348
23.03.202050€ — Asta BairašauskaitėČekio nr. 171/1072
20.03.202050€ — Jurgita LankauskienėČekio nr. 93/1414
19.03.202050€ — Marius StelmokasČekio nr. 203772
18.03.202050€ — Genutė DomaševičienėČekio nr. 145/1463
17.03.202050€ — Inga TautkieneČekio nr. 129/524576
16.03.202050€ — Lina LiulaitienėČekio nr. 143/55316
16.03.2020100€ — Kestas DikasČekio nr. 223770
16.03.2020100€ — Jane DirkieneČekio nr. 177/1550
16.03.2020100€ — Aurijus DirsėČekio nr. 213/342355
13.03.202050€ — Vitalija BaniulieneČekio nr. 27/993 #00536115
12.03.202050€ — Tadas BieliauskasČekio nr. 232/1587
11.03.202050€ — Romualda MasalskienėČekio nr. 53499
10.03.202050€ — Marija LaansaluČekio nr. 66/193
09.03.2020100€ — Lina BaltrušaitienėČekio nr. 74/27227
09.03.2020100€ — Danutė SartanavičienėČekio nr. 00474538
09.03.202050€ — Edita SkersėČekio nr. 00042994
06.03.202050€ — Gina BieliauskienėČekio nr. 38416
05.03.202050€ — Rasa ŠeimytėČekio nr. 46049
04.03.202050€ — Ineta DirsieneČekio nr. 182/535856
03.03.202050€ — Maratas GembickisČekio nr. 461/719418
02.03.2020100€ — Edgaras KukisČekio nr. 1009419 14
02.03.2020100€ — Aleksandr RupasovČekio nr. 122/840